Dom Pomocy Społecznej w Stężycy

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Stężycy

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

DAMROKI 1A

83-322 STĘŻYCA

tel./fax: (058) 684-37-04

NIP 589-168-03-34

REGON 191941540

 

Dom Pomocy Społecznej czynny całą dobę.

Administracja czynna od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 34 osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Księgowość:
e-mail: h.formela@dpsstezyca.pl, e.poblocka@dpsstezyca.pl

Dyrektor:
e-mail: h.stencel@dpsstezyca.pl

 Pracownik Socjalny:
e-mail: m.lepak@dpsstezyca.pl

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r., w związku z centralizacją zasad rozliczeń podatku od towaru i usług przez Gminę Stężyca i jej jednostki budżetowe wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane: 

Nabywca:
Gmina Stężyca
ul. Parkowa 1
83-322 Stężyca
NIP: 589-15-95-806

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Stężycy
ul. Damroki 1A
83-322 Stężyca

 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z DPS, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w DPS poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

wiadomości e-mail na adres: sekretariat@dpsstezyca.pl lub faksu na numer: 58 684-37-04